Nhộng trùng thảo

  • Sự khác nhau giữa nhộng trùng thảo và đông trùng hạ thảo

    Đông trùng hạ thảo là một trong những dược liệu quý có giá trị ứng dụng cao trong y học, tuy nhiên giá của nó lại không hề rẻ, thậm chí là ngoài tầm với của những người bệnh nhân thông thường. Vì vậy các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu và tìm ra phương pháp thay thế đó chính là sử dụng nhộng trùng thảo. Với...