Gà hấp đông trùng hạ thảo

  • GÀ HẤP ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO NGUYÊN CON

    Ẩm thực đông trùng hạ thảo đã giới thiệu với quý khách các món ăn gà hầm đông trùng hạ thảo kỷ tử, gà ác hầm đông trùng hạ thảo nguyên con. Hôm nay, ẩm thực đông trùng hạ thảo giới thiệu tới quý khách một cách chế biến mới gà hấp đông trùng hạ thảo cùng với táo tàu. Chuẩn bị nguyên liệu món ăn: Gà: nửa con,...