Đông trùng hạ thảo trị bệnh

  • CÔNG DỤNG CHỮA TRỊ BỆNH CỦA ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO TƯƠI

    Theo những ghi chép từ đông dược cổ có thể thấy,từ xa xưa đông trùng hạ thảo đã vô cùng quý hiếm và có giá trị cao, chỉ có các vị vua chúa và quan lại mới có thể dùng. Ngày nay, giá cả thị trường của đông trùng hạ thảo cũng đã lên đến hơn 1,5 tỷ VND/kg. Cùng tìm hiểu tác dụng chữa bệnh của đông trùng...