Bồ câu hầm vả đông trùng hạ thảo

  • Bồ câu hầm vả đông trùng hạ thảo

    Bồ câu hầm vả đông trùng hạ thảo là sự kết hợp quen thuộc của chim bồ câu, quả vả và đông trùng hạ thảo khô. Những thành phần dinh dưỡng trong món ăn sẽ mang lại những gì cho sức khỏe con người? Nguyên liệu dễ kiếm cho món bồ câu hầm vả đông trùng hạ thảo Chuẩn bị nguyên liệu gồm có: chim bồ câu 1 con,...