Đông trùng hạ thảo thiên tâm

  • Đông trùng hạ thảo Thiên Tâm có tốt không?

    Đông trùng hạ thảo là gì Đông trùng hạ thảo là một loại đông dược quý có bản chất là dạng ký sinh của loài nấm Ophiocordyceps sinensis nó thuộc nhóm nấm Ascomycetes trên cơ thể ấu trùng của một vài loại bướm thuộc chi Thitarodes Viette. Phần dược tính của đông trùng hạ thảo được chứng minh là do những chất chiết xuất từ nấm Ophiocordyceps sinensis. Đông...